Mapa Europy > Mapa SłowacjiDzisiaj jest 1-12-2020 godzina 10:22:49

Mapa SłowacjiGoogle Maps JavaScript API Example

Słowacja postrzegana jest na ogół jako kraj wybitnie górzysty - w rzeczywistości góry i wyżyny zajmują ok. 60% powierzchni, dominując jedynie w północnej i środkowej części państwa. Pozostałe 40% obszaru stanowią niziny (leżące na południu kraju i intensywnie wykorzystywane rolniczo Zahorie, Nizina Naddunajska i Nizina Wschodniosłowacka). Znajdujące się na Słowacji pasma górskie stanowią część olbrzymiego łuku Karpat, które dzisiejszy wygląd zawdzięczają lokalnym lodowcom. Zdecydowana większość powierzchni Słowacji (96%) należy do zlewiska Morza Czarnego. Największą rzeką jest Dunaj, na odcinku ok. 150 km stanowiący granicę z Węgrami. Cechą północno-słowackiej przyrody jest charakterystyczna dla górzystych terenów piętrowość - zróżnicowanie roślinne wynikające z odmiennych warunków klimatycznych panujących na poszczególnych wysokościach.Mapa Słowacji została sporządzona z wykorzystaniem serwisu Google Maps.
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ewentualne jej nieścisłości lub niedokładności. Dołożyliśmy wszelkich starań aby przedstawiona mapa odzwierciedlała stan faktyczny, jednak nie może zagwarantować 100% dokładności mapy.